Privacyverklaring

Op deze pagina leg ik je uit welke gegevens ik van je vastleg en waarvoor/waarom ik deze gebruik/nodig heb. Heb je vragen dan kun je mij (Joop Mazenier) bereiken via e-mail (info@joopmazenier.nl) of via het telefoonnummer 06 22267034

In het kort: als je mij inhuurt heb ik wat gegevens van je nodig om met je te communiceren en contact met je op te kunnen nemen. Ik leg niet meer gegevens vast dan noodzakelijk en als ik de gegevens niet meer nodig heb verwijder ik ze zodra dat kan en mag. Met partijen die voor mij (sub)diensten uitvoeren heb ik afspraken gemaakt over hoe we omgaan met gegevens (een zogenaamde verwerkersovereenkomst).

Persoonsgegevens die ik verwerk

Als je mij inhuurt leg ik gegevens van je vast. Het is vaak zo dat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt via e-mail of een inschrijf- of contactformulier. Hieronder een, niet gelimiteerde, opsomming:

 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres, website en/of social media profielen;
 • Overige (persoons)gegevens die je zelf verstrekt (correspondentie en/of telefonisch);

 

Waarom leg ik gegevens vast?

Ik verwerk je persoonsgegevens alleen wanneer dat volgens de AVG en UAVG mag en voor de doeleinden die ik hieronder beschrijf.

 

Reacties

Als je een reactie op mijn website achterlaat, bijvoorbeeld onder een blogpost, dan verwerk ik je naam en misschien je portretfoto wanneer je gebruik maakt van Gravatar. Dit laat ik in principe oneindig staan, tenzij de blogpost van de website verdwijnt of wanneer jij een verwijderingsverzoek bij mij indient.

Ik heb een gerechtvaardigd belang om deze reacties te laten staan, met name wanneer er ook weer antwoord is gegeven, door mij of een derde, op jouw reactie.

 

Contact

Heb je contact met mij opgenomen (per telefoon, e-mail, mijn contactformulier, WhatsApp of social media) dan heb ik van jou gegevens ontvangen. Deze verwerk ik om te kunnen reageren op jouw bericht aan mij.

Heb je contact opgenomen via social media, dan zal dat meestal via mijn persoonlijke account zijn geweest. Er is dan sprake van privé of huiselijk gebruik.

Het vastleggen van gegevens is noodzakelijk om:

 • Met jou te kunnen communiceren over de opdracht(en) waarvoor je mij hebt ingehuurd;
 • Op de juiste tijd op de juiste plaats te zijn voor de fotoshoot;
 • Je te kunnen bellen of e-mailen;
 • Mijn nieuwsbrief aan je te kunnen verzenden;
 • Om foto’s of een ander product aan je op te kunnen sturen.

Hoe lang bewaar ik gegevens?

Ik bewaar persoonsgegevens niet langer dan (strikt) nodig is.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ik verkoop jouw gegevens niet aan derden en zal deze alleen verstrekken aan anderen als dat noodzakelijk is of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Met bedrijven die voor mij jouw gegevens verwerken heb ik afspraken gemaakt hoe met deze gegevens omgaan.

Jouw gegevens worden met de volgende derden gedeeld, waaronder de volgende verwerkers:

 • Hosting van mijn website
 • WordPress
 • CRM systeem
 • Mailservers
 • Telefoondiensten
 • Betaaldiensten
 • Bezorgdiensten

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die worden gebruikt

Op deze website worden technische en functionele cookies gebruikt. Deze dienen voor de goede werking van de website. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van analytische cookies waarbij geen inbreuk wordt gemaakt op privacy.

De overige cookies kunnen met een adblocker of browserinstellingen zonder problemen voor de werking van de website worden geblokkeerd. Dit zijn cookies van social media websites. Op het gebruik van social media websites zijn de betreffende voorwaarden van die social media dienst van toepassing. Het privacyreglement is uitdrukkelijk niet van toepassing op het gebruik van dergelijke social media diensten.

De social media cookies zijn:

 • Door te klikken op de Facebook button wordt een trackingcookie geplaatst.
 • Google plaatst een googleapis cookie.
 • YouTube plaatst diverse cookies. Mijn website bevat video’s, die via YouTube worden afgespeeld. Meer informatie over het privacybeleid van YouTube vind je op de YouTube website.

Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer: http://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies

 

Private logging

Wanneer je een webformulier of het contactformulier invult worden enkele gegevens automatisch vastgelegd. Dit zijn de datum en tijd van vastlegging en kan ook het IP-adres zijn. Het beleid is het ip-adres niet vast te leggen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien of aan te laten passen. Daarnaast heb je het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en/of heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een ander te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering et cetera sturen naar info@joopmazenier.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik probeer uiterlijk binnen zes weken op je verzoek te reageren.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit doe ik bijvoorbeeld door binnenkort een “https” verbinding te gebruiken voor mijn website en andere online diensten en gebruik te maken van complexe wachtwoorden. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@joopmazenier.nl

 

Laatst aangepast: 07-11-2018